Pronájem apartmánů v centru Prahy - Metropolis Prague Apartments

Ubytujte se v rodinném pensionu v jižních Čechách v klidné části města Jindřichův Hradec na břehu říčky Nežárky.

REZERVACE

Jindřichův Hradec - město

Jenom prohlídka Jindřichova Hradce není na pouhý jeden den. Komplex budov zámku je třetí nejrozsáhlejší zámecký areál v České republice. Město bylo založeno již kolem poloviny 13. století. Velkou katastrofou byl ničivý požár v r. 1801, kdy bylo zničeno velké množství památek. Nicméně stále ve městě zůstaly památky, které stojí za to vidět.

Kolem Náměstí Míru a v Palackého ulici se zachovalo mnoho renesančních domů ze 16. století. Na Náměstí Míru je dominantní budova radnice. Ta pochází již z r. 1493, ale po požáru r. 1801 byla zcela nově postavena v pozdně barokním slohu. Dále si určitě povšimněte domu čp. 138 - 9, tzv. dům pánů z Hradce (též zvaný Langrův). Jedná se o renesanční dům ze 16. stol., který vznikl spojením dvou pozdně gotických domů. V podloubí naleznete sklípkovou klenbu a na průčelí ornamentální sgrafita z r. 1579. Na náměstí je také barokní morový sloup. Nedaleko náměstí u Nežárecké městské brány naleznete bývalý jezuitský seminář, pozdně renesanční čtyřkřídlou budovu se čtvercovým nádvořím z let 1625 - 36. Dnes je v budově městské muzeum se sbírkami gotických a barokních plastik, barokního malířství, malovaných trčů atd. Nejproslulejším exponátem jsou jesličky Tomáše Krýzy, což je největší mechanický betlém na světě se 1756 figurkami.

Naproti městskému muzeu stojí bývalá jezuitská kolej. Rozměrná pozdně renesanční čtyřkřídlá stavba se sgrafitovým průčelím a arkádovým ochozem postavená v l. 1595 - 1605. V r. 1779 byla  upravena na kasárna. Nyní zde sídlí Národní muzeum fotografie. Nedaleko, na Kostelním náměstí stojí kostel Nanebevzetí P.Marie z doby kolem r. 1370, po požáru r. 1801 byl barokně upraven. Trojlodí je zaklenuté křížovou žebrovou klenbou, k severní lodi byla v l. 1489 - 1506 přistavěna Špulířská kaple zaklenutá vzácnou krouženou žebrovou klenbou, v oknech má plaménkové kružby. Za kostelem je v dlažbě vyznačen 15. poledník, veřejnosti je přístupná věž kostela. V blízkosti městského muzea je bývalá Landfrasova tiskárna (Komenského ul čp. 15), empírově upravená r. 1847, známá v 1. pol. 19. stol. vydáváním vlastenecké literatury. Za Nežáreckou branou při řece prochází úzká ulička Pod hradem s malebnými koželužskými domy.

V severozápadním cípu historického jádra vyniká architektura  minoritského  kláštera. Klášterní kostel  sv. Jana Křtitele je raně gotický, založený kolem r. 1260, dokončen byl po pol. 14. stol. K závěru presbytáře přiléhá  kaple sv. Mikuláše z doby před r. 1369, jedna z nejstarších svého typu v Čechách. Zařízení kostela je raně barokní ze 17. stol., v interiéru naleznete soubor restaurovaných gotických maleb ze 13.-15. stol. Ke kostelu jsou připojeny budovy minoritského kláštera.

Nebude-li vám počasí příznivě nakloněno navštivte v JindřichověHradci krytý plavecký bazén, bowling nebo ricochet.